batıq

batıq
sif.
1. Çuxura düşmüş, dərinə düşmüş, çökmüş. Batıq ordlar. Batıq göz. – <Fərmanın> sinəsi batıq, sifəti saralıb, çiyinləri qalxıb. Ə. H.. <Rüstəm:> Qoy onun <Nübarın> o quyuya düşmüş batıq gözləri lap kəlləsinə çıxsın. S. R..
2. Zədələnmə və s. nəticəsində bir tərəfi batmış, çökmüş, çökəklik əmələ gəlmiş. Böyrü batıq vedrə. Yanı batıq cam. – Astanada tüstülənir böyrü batıq samovar. S. Rüst.. // İs. mənasında. Bir qədər batmış, çökmüş, çuxura düşmüş yer. Vedrənin batığı. Ordun batığı.
3. Boğuq, batmış. Batıq səs. – Qoy hələ Salman çəksin, – deyə Aslan yarımçıq və batıq bir səslə Qulam müəllimə cavab verdi. S. R.. <Ərbabın> batıq səsi eşidildi. M. C..
4. Bulaşıq, bulaşmış, çirkli, bir şeyə batmış. Batıq qab. Batıq boşqab.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ovurd — bax ord. Nəriman əmi ovurdlarını şişirdərək, əlini bığına çəkib məzəmmətlə Murada baxdı. . İ. Ə.. ◊ Ovurdları batıq – çox arıq, zəif. . . Balaca, ovurdları batıq qoca Fərəculla dilləndi. S. R.. Ovurdları batmaq (birbirindən keçmək) – son dərəcə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sib — f. alma (meyvə). Sibi zənəxdan 1) sevgilinin yanağında batıq yer; 2) m. çənə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • astana — 1. is. Kandar, qapının ağzı, qapının çərçivəsinin alt hissəsi. Qız evdən çıxıb qaçan vaxtda ayağı ilişdi astanaya. C. M.. Molla özünü itirdi; başmağını astanada qoyub oğru pişik kimi sürüşdü. M. C.. Astanada tüstüləyir böyrü batıq samovar. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basıq — sif. 1. Yastı, çökük; basılmış, sıxılmış halda olan, batıq. 2. Yük heyvanlarının belində əzilməkdən əmələ gələn yara …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • batıqlıq — is. 1. Batıq, çökük, batmış şeyin halı. 2. Bulaşıq, bulaşmış şeyin halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • batqın — sif. 1. Batmış, çökmüş, çökək, çuxura düşmüş. Qubernator, adı çəkildiyindən batqın gözlərini bir çocuq sevinci ilə parıldadan Cəfər əmidən: – Siz necəsiniz? – <deyə soruşdu> H. N.. // Çuxur, dərin yer. 2. Batıq, batmış (səs). 3. məh. İtmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çökək — is. Yer səthində batıq yer, kiçik çala; oyuq. İndi, bu arada çökəklərdə və bağların ara bərəsində qalan tala qarlar da yavaş yavaş əriyirdi. S. R.. Fişəng sönən kimi <partizanlar> cəld yüyürüb, özlərini çökəyə verdilər və kol kosların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuxur — is. 1. Yer səthindən aşağı çökmüş, oyulmuş yer; oyuq, çala. Məmməd bir böyük və dərin çuxur qazıb, eşşəyin leşini ora saldı, üstünü torpaqladı. E. Sultanov. Çəpərlərdən çıxan tikan kolları oynaya oynaya gəlib yol çuxurlarında bənd alır. M. C.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkik — sif. Bir yana doğru çəkilmiş, dartılmış kimi olan. Afəridə xanım çəkik gərdənini oynadıb otağa gedəndə Səlim gördü ki, tacirin gözləri işıqlanıb. M. İ.. // İçəriyə doğru çəkilmiş; batıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dodaq — is. 1. Ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik dəri damar büküklərindən hər biri. Adamın iki dodağı olur. Alt dodaq. Üst dodaq. Nazik dodaq. – <Əhməd:> Qara saçları, eşqlə dolu uzun kirpikli gözləri, ərəbi burnu, hamısından artıq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”